Projenin Hedefi

Projenin Hedefi

Proje ile;

  • İşletmelerin kıt kaynakları verimli olarak kullanması
  • üretim sonucu oluşan atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması
  • ekonomik değerini kaybetmiş atıkların ise çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmesi
  • işletmelerin birlikte çalışmasına katkı sağlayıp işbirliği kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.