Projenin Faaliyetleri

Projenin Faaliyetleri

1 HAZIRLIK FAALİYETLERİ
1.1 Proje Ekibinin Oluşturulması
2 PROJE PAYDASLARI KURUMSAL KAPASİTE GELİSTİRME FAALİYETLERİ
2.1 Yurt İçi İyi Uygulamaların Ziyaret Edilmesi
2.2 Yurt Dışı İyi Uygulamaların Ziyaret Edilmesi
3 FİZİBİLİTE ÇALIŞMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
4 PROJE TANITIM FAALİYETLERİ
4.1 Proje Açılış ve Tanıtım Toplantısı
4.2 Paydaş Toplantısı ve Çalıştay
4.3 Proje Kapanış Toplantısı
5 RAPORLAMA FAALİYETLERİ