Beklenen Sonuçlar

Beklenen Sonuçlar

Çevreye zararlı atıkların bertaraf edilmesi ile temiz üretim sağlanacaktır. Rekabet gücü artacak ve çevreye verilen zarar en aza indirilecektir. Ortaklık kültürü ve işbirliği yaygınlaşacak, kaynakların verimli kullanılması ile üretim maliyetleri azalacak, minimum kaynak tüketimi ve minimum atık üretimi prensibi yaygınlaşacaktır.

 • Kaynak tüketiminde azalma
 • Depolamaya giden atık miktarında ve tehlikeli atık miktarında azalma
 • CO2 salınımında azalma
 • Su tasarrufu
 • Üretim maliyetlerinde düşüş
 • Ek satışlar
 • Özel sektör yatırımları
 • İnovasyon ve girişimciliğe katkı
 • Çevresiyle uyumlu, rekabetçi endüstriyel bölgeler
 • İşbirliği kültüründe gelişme
 • Mevzuata uyum.