Projenin Amacı

Projenin Amacı

Projenin amacı; Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çeşitli sektörler arasındaki Endüstriyel Simbiyoz olanaklarının belirlenmesi ve seçilmiş 5 Endüstriyel Simbiyoz olanağı için detaylı fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Bu fizibilite çalışmaları kapsamında Gaziantep OSB de yer alan firmalar arasındaki atık değişimi, lojistik ve altyapının ortak kullanımı, vd. işbirliği olanakları bazlı Endüstriyel Simbiyoz potansiyeli detaylı olarak çalışılacaktır. Fizibilite çalışmalarında önerilen ES (Endüstriyel Simbiyoz) olanağının işletmelere uygunluğu, yapılacak yatırımın geri ödeme süresi, ürün kalitesine ve işletme süreçlerine olası etkileri, isçi sağlığı ve işyeri güvenli üzerindeki etkileri, vd. bazlı detaylı çalışmalar firmalar özelinde toplanacak veriler kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, bu proje kapsamında Gaziantep OSB için belirlenen Endüstriyel Simbiyoz potansiyeli kurulmakta olan Polateli OSB’nin bir Eko-Endüstriyel Park olarak yapılandırılması için bir fizibilite çalışması da gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Endüstriyel Simbiyoz olanaklarının belirlenmesi için yazılım, veri tabanı, vb. karar destek araçları ile firmalar arası Endüstriyel Simbiyoz olanakları için gerçekleştirilecek fizibilite çalışmalarının sonuçları birlikte kullanılarak, Polateli OSB’nin bir eko-park olarak tasarlanmasına yönelik olarak öneriler geliştirilecektir. Bu öneriler arasında, Polateli OSB de yer alması hâlihazırda planlanan firmalara ek olarak, hangi sektörden firmaların yer alması gerektiği, hangi kaynakların ve hizmetlerin ortak kullanılacağı, vd. kaynak verimliliği potansiyelini maksimize edecek uygulamalara yönelik projeksiyonlar yapılacak ve öneriler gerçekleştirilecektir.