GAZİANTEP ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ

GAZİANTEP ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ

Girdi [ham madde, enerji, su, vd.1 fiyatlarının sürekli artması, sanayinin rekabetçi üretim yapabilmesini hergün daha da zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, kirlilik kontrolü [boru-sonu] sistemlerinin yüksek maliyetler gerektirmesi sanayi üzerinde ek bir baskı da oluşturmaktadır.

Bu faktörler dünyanın pek çok bölgesinde endüstriyel üretimde kaynak verimliliğinin geliştirilmesi konusunu çok ivedi hale getirmektedir. Bu durum, sanayi kaynaklı çevre sorunları konusunda giderek artan farkındalıkla birlikte, tüm dünyada sanayide kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik konulardaki çalışmaların hızla artmasının da temelini oluşturmuştur.

Yaşanan bu gelişmeler, pekçok kurum/kuruluşun iş yapma tarzında bu sorunları yönetmeye yönelik farklılaşmalara yol açmıştır. Bu yeni paradigma, şirketlerin tüm iş süreçlerinde ve kararlarında sürdürülebilirlik yaklaşımlarını göz önünde bulundurmalarının çok önemli olduğu sonucunu da beraberinde getirmiştir. Yasal baskılar, kamuoyunun çevre duyarlılığındaki artış, müşteri tercihleri, dış ticaret engelleri, vd. nedenler kar ve büyüme odaklı konvansiyonel iş yapma tarzını son dönemde hızla değiştirmektedir. Büyük ölçekli ve uluslar ötesi firmalar başta olmak üzere, kaynak verimliliği bazlı çalışmalar tüm sanayi sektörlerinde yaygınlaşmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı [UNEP] tarafından "daha az kaynak tüketerek daha fazla refah sağlamak" olarak tanımlanan "Kaynak Verimliliği", ihtiyaçlarımızı daha az kaynak kullanarak karşılamamıza ek olarak, Dünya'nın ekolojik taşıma kasitesini de daha uzun süre kullanmamıza olanak veren bir yaklaşımdır.3 Avrupa Birliği ise ··Kaynak Verimliliği"ni sahip olduğumuz tüm kaynakların [toprak, hava, su, biyoçeşitlilik, ekosistemler, vd.] daha verimli kullanılması ya da "daha az kaynak ile daha çok iş yapmak" ve "kaynak kullanımı ile ortaya çıkan olumsuz etkilerin azaltılması" olarak tanımlamaktadır.